Security Scan

New Generation Securityheeft een Security Scan ontwikkeld welke snel en doeltreffend uw organisatie doorlicht en u een spiegel voorhoud.

Veilig ondernemen staat volop in de aandacht, en met reden. Ondernemers ondervinden veel schade van criminele activiteiten. Dat is niet acceptabel. De schade is niet alleen nadelig voor de individuele ondernemer en zijn onderneming, maar heeft ook direct invloed op de groei van de economie en de werkgelegenheid in onze steden.

Op diverse niveaus is de afgelopen jaren gewerkt aan het veiliger maken van het ondernemen in Nederland. Op landelijk niveau beschrijven de Actieplannen Veilig Ondernemen de maatregelen die publieke en private partijen momenteel in onderlinge samenwerking uitvoeren. Op lokaal niveau wordt hard gewerkt aan het veiliger maken van winkelgebieden, bedrijventerreinen en uitgaansgebieden. De cijfers uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2004 laten zien dat de eerste effecten van de inspanningen zichtbaar worden, maar we zijn er nog lang niet. We moeten de inspanningen volhouden en uitbreiden. Het doel is en blijft: criminaliteit permanent terugdringen.


Een veilig ondernemersklimaat is een belangrijke voorwaarde voor de stedelijke economie. Naast het creëren van nationale randvoorwaarden, is een ambitieuze en effectieve lokale aanpak van groot belang. Hierbij is goede samenwerking tussen gemeenten, politie en bedrijfsleven onmisbaar. Het gaat bij veilig ondernemen op lokaal niveau om maatwerk en om mensenwerk.

Dit is dan ook de reden dat New Generation Security een Security Scan heeft ontwikkeld welke snel en doeltreffend uw organisatie doorlicht en u een spiegel voorhoud. Deze spiegel bevat een duidelijke analyse van wat er allamaal in orde is binnen uw organisatie alsmede welke zaken voor verbetering in aanmerking komen. Het resultaat van deze Security Scan staat in een duidelijk rapport uiteengezet welke u van ons ontvangt.


Security Scan
Bij een Security Scan van New Generation Security inspecteert een ervaren en gespecialiseerde veiligheidskundige uw bedrijf op alle belangrijke aspecten van de veiligheid.

Doel
Als werkgever en/of beheerder bent u verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van uw gebouw. U moet kunnen aantonen dat uw gebouw aan de wet- en regelgeving voldoet. Daarnaast kan de gemeente via vergunningsvoorwaarden aanvullende eisen stellen.
Met een Security Scan onderzoeken wij voor u op deskundige wijze of uw gebouw aan alle eisen voldoet. Zodat u zich ondertussen met een gerust hart kunt bezighouden met uw kerntaken als ondernemer.

Werkzaamheden
Tijdens een Security Scan inventariseert onze auditor in uw onderneming de risico’s met betrekking tot onder andere:

* diefstal preventie
* overval preventie
* brandpreventie
* installaties
* voorkoming en beperking van ongevallen bij brand
* ontruimingsprocedures
* etc

Onderdeel van de Security Scan is een gesprek waarbij de auditor de ondernemer persoonlijk raadpleegt om een beter en completer beeld van de situatie te krijgen.

Resultaat
De inspectieresultaten worden verwerkt in een inspectierapport. Dit rapport brengt de belangrijkste veiligheidsrisico’s van uw ondeneming in beeld. Tevens worden de bevindingen in het inspectierapport aangevuld met foto’s en adviezen.

New Generation Security kan u desgewenst ondersteunen bij het uitvoeren van de adviezen. Door onze ervaring zijn wij in staat om professioneel, snel en adequaat te handelen.

Kosten
De investering van deze Security Scan bedraagt 295 euro (excl. btw)