Training Omgaan met agressie in de horeca

Training omgaan met agressie in de Horeca - Maximaal 10 deelnemers

Agressiviteit kan een negatieve invloed hebben op de werksfeer en kan een gevaar zijn voor de persoonlijke veiligheid van het personeel.

Waarom een cursus omgaan met agressie in de Horeca?
Agressief gedrag is een toenemend maatschappelijk probleem. Steeds meer werknemers staan de laatste tijd bloot aan diverse vormen van bedreiging en geweldpleging.
De wet spreekt van agressie en geweld, wanneer een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. De werkgever is verplicht haar personeel te beschermen tegen de toename van agressief gedrag door klanten.

Doel van de cursus omgaan met agressie in de Horeca?
Het doel van de cursus is om zekerder en effectiever op ongewenst (agressief) gedrag te kunnen reageren door het aanleren en/of verbeteren van kennis en communicatieve vaardigheden. In de cursus komt aan bod:

* ervaringen van deelnemers
* het herkennen van agressie en het ontmoedigen van ongewenst gedrag
* het voorkomen van een conflict
* praktijksimulatie

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is bedoeld voor Horeca medewerkers die mogelijk met agressieve klanten en/of publiek in aanraking komen. Er is ook een training speciaal bedoeld voor winkelpersoneel.

Inhoud van de cursus
U bent na deze cursus beter in staat om bedreigende situaties veelal te voorkomen en als ze er zijn, ze te beheersen. In de cursus omgaan met agressie komen de volgende onderwerpen aan bod:

* Agressie voorkomen
* Het ontstaan van agressie
* De signalen leren herkennen
* Verbale en non-verbale communicatie
* Preventieve maatregelen
* Emotie
* Hoe reageer ik op agressie?
* Hoe beheers ik mijn eigen emoties
* Opvangen van de emoties en de rol van mijn collega's daarin
* Elkaar steunen in agressiesituaties
* Agressieve situatie beheersen
* Omgaan met beledigingen
* Omgaan met uitbarstingen van agressie, conflicten en emoties
* Grenzen stellen
* Communicatietechnieken

U wilt de cursus omgaan met agressie op maat? Dat kan! Neem dan contact met ons op.