Winkelbeveiliging


Onze bijna 150 medewerkers vormen het kloppend hart van ons bedrijf. Zij zijn onze specialisten en staan met de voeten in de klei, op uw winkelvloer. Gefocust op - wat zo onterecht heet - 'kleine' criminaliteit zoals winkeldiefstal, criminaliteit, agressie, fraude, en andere ongewenste creativiteit, die een aanslag doen op de verlies en winstrekening van winkeliers. Dus daarom bieden wij in onze aanpak van derving - naast het prominente korps door-en-door getrainde winkelbeveiligers - een groot pakket security- en anti-derving tools, die kunnen bijdragen aan het terugdringen van uw derving.

Die zogenaamde kleine criminaliteit is een gegeven; u en wij kunnen de maatschappij niet veranderen. We kunnen er wél effectief mee omgaan, op anticiperen, de vinger aan de pols houden, uw organisatie er op inrichten. Toegegeven; dat betekent soms een stevige investering. Maar het lijdt veelal ook tot een fikse reductie van uw derving. Wij kunnen u echt helpen.

Het publiek wil in een ontspannen sfeer winkelen en zich veilig voelen. Uiteraard geldt dit laatste ook voor u als winkelier en uw personeel. Veiligheid en beveiliging zijn daarom belangrijke onderwerpen in de retail en detailbranche. Goederen verdwijnen zowel via de voordeur als de via de achterdeur. Controle op zowel ingaande producten als uitgaande producten is noodzakelijk om verlies tot een minimum te beperken en de veiligheid van een ieder zeker te stellen.

De winkelbeveiligers van New Generation Security passen zich gemakkelijk aan in verschillende situaties en zijn zich bewust van de specifieke eisen van beveiliging in winkels. Winkelbeveiligers van New Generation Security zijn specialisten in hun vakgebied en zijn op de hoogte van de relevante regelwetgeving. Het veiligheidsgevoel voor zowel winkelend publiek als winkelpersoneel, maar zeker ook preventie van diefstal is daarbij actueel. Nadat een winkel is doorgelicht op de eventueel risico's en nadat de wensen van de winkelier of eigenaar zijn doorgenomen verzorgt New Generation Security een beveiligingsplan.

De combinatie van technische hulpmiddelen en de inzet van een winkelbeveiliger zorgt ervoor dat er met een veilig gevoel gewinkeld wordt en dat de derving door winkeldiefstal beperkt blijft. De benadering van een winkelbeveiliger van New GenerationSecurity is bovenal preventief. Het toezicht is erop gericht winkeldiefstal en andere escalaties te voorkomen. Indien noodzakelijk wordt er repressief ingegrepen. De winkelbeveiligers van New Generation Security zijn gespecialiseerd in het omgaan met agressie, waardoor zij uitermate berekent zijn op allerlei voorkomende situaties. Kortom in winkelbeveiliging kan New Generation Security u een compleet programma aanbieden.