Training Overval preventie

Training Overval preventie - Maximaal 10 deelnemers

Het doel van de training
* Kennis opbouwen over overvalpreventie;
* Informatie verschaffen over een goede Risico Inventarisatie Bedrijfsoverval;
* Het (her)kennen van daderprofielen;
* Inzicht krijgen in het eigen gedrag onder grote spanning;
* Inzicht krijgen in gewenst gedrag bij een overval;
* Het inzicht verkrijgen in gewenst gedrag bij de afhandeling (nazorg) van een overval

Voor wie is de training bestemd
De training is bestemd voor ondernemers en medewerkers die in hun werk mogelijk te maken krijgen met (de dreiging van) een bedrijfsoverval.

Aandachtspunten in de training
* Preventieve maatregelen;
* Eventueel bedrijfsscan op preventieve maatregelen;
* Risico-analyse;
* Daderprofielen;
* Verschil tussen kijken en observeren;
* Observeringsopdrachten;
* RAAK formule;
* Het belang van goede afspraken;
* Eenduidigheid in beleid;

De training is vooral praktisch van opzet. Alle theorie wordt behandeld aan de hand van binnen uw organisatie relevante voorbeelden.

Aandachtspunten voor de deelnemers
De training is opgebouwd uit een theoretisch en een praktisch deel. Bij het praktische gedeelte zal rollenspel worden ingezet om de training een grotere impact te geven en om de
dagelijkse praktijk goed zichtbaar te maken. Tijdens de training zal een overval geënsceneerd worden.

Methodiek
De training heeft een zeer praktijkgerichte invulling. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren door middel van het aandragen van voor hen herkenbare praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van:

* theorie
* oefeningen
* rollenspelen
* reflectie op eigen gedrag

In de training wordt onder andere een spanningscontrole oefening gedaan. Met deze oefening wordt er met behulp van een rollenspel spanning opgeroepen bij de deelnemer. Deelnemers ervaren hierbij hoe hun lichaam reageert op stressvolle situaties en maakt hen bewuster van hun eigen gedrag.

U wilt de cursus omgaan met agressie op maat? Dat kan! Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende aanbieding.


.